KANCELARIA
ADW. DOMINIKA SAŁABUN
LOKALIZACJA
KONTAKT
   
 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Prawnik z bogatym doświadczeniem zawodowym związanym z zatrudnieniem w kancelariach adwokackich oraz radców prawnych. Biegle włada językiem angielskim.

Świadczy pomoc prawną przede wszystkim z zakresu prawa karnego i cywilnego. Pomoc ta obejmuje zarówno udzielanie porad prawnych oraz przygotowywanie opinii prawnych i pism procesowych, jak i kompleksowe prowadzenie postępowań sądowych i reprezentowanie osób fizycznych i prawnych przed organami ścigania i organami administracji. Zarówno w sferze prawa karnego, jak i cywilnego, odpowiednio szybka specjalistyczna pomoc prawna już na wczesnym etapie postępowania (śledztwa prokuratorskiego, negocjacji przedsądowych itp.), często warunkuje możliwość należytej ochrony interesów Klienta i zapobiega dotkliwym konsekwencjom karnym lub finansowym.

Współpracuje również z kilkoma dużymi kancelariami adwokackimi na terenie Śląska, co umożliwia także kompleksowe prowadzenie spraw gospodarczych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi oraz pełną obsługę prawną przedsiębiorstw i spółek prawa handlowego, w tym w ich siedzibach.

Świadczy także pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego (zwłaszcza alimenty) i administracyjnego.

Specyfika regionu Śląska powoduje, iż pomoc prawna świadczona jest również w sprawach związanych ze szkodami górniczymi, gdzie obok pomocy stricte prawnej możliwa jest konsultacja z rzeczoznawcami specjalizującymi się w wycenie szkody i sposobu jej naprawy.